Etapy budowy

Budowę domu zaczynamy od kilku spotkań z przyszłym Inwestorem
i dokładnego omówienia wszystkich szczegółów inwestycji.

1. Stan zerowy

Stan zerowy określa wykonanie tzw. „robót mokrych”, a więc robót z użyciem betonu i zaprawy cementowo-wapiennej. Omawiając zakres robót mokrych na budynkach szkieletowych należy rozróżnić dwa rodzaje posadowienia budynku:

 • Z płytą betonową czy to na gruncie, czy też jako strop nad piwnicą,
 • Ze stropem drewnianym nad pustką pod podłogową czy nad piwnicą.

W obu przypadkach nazwa "stan zerowy" określa nieco inny zakres robót. W przypadku domu na płycie betonowej zakres stanu zerowego określa:

 • Wykonanie ław fundamentowych,
 • Stawianie ścian fundamentowych,
 • Wylanie płyty betonowej ze wszystkimi warstwami izolacji przeciwwodnej i cieplnej, oraz wylewką poziomującą stan zerowy.

W przypadku budynku ze stropem drewnianym umowy "stan zerowy" określa:

 • Wykonanie ław,
 • Stawianie ścian fundamentowych z wypoziomowaną koroną murów.

Umowny poziom "stanu zerowego" w tym przypadku określać będzie koronę murów, na poziomie obniżonym w stosunku do projektowanego poziomu zerowego, o grubość drewnianych elementów stropu łącznie z podwaliną.

2. Konstrukcja szkieletu.

Zakres wykonania konstrukcji szkieletu budynku jest w sumie bardzo prosty do określenia. Obejmuje całość robót konstrukcyjnych wraz z podłogami, które podczas kolejnych kondygnacji stanowią platformę roboczą na budynku. Tak więc pod pojęciem „konstrukcja szkieletu” należy rozumieć wykonanie konstrukcji wraz z płytą podłogi na każdej przewidzianej do zamieszkania kondygnacji budynku.

W zakres konstrukcji szkieletu wchodzić będzie:

 • Impregnowana ciśnieniowo podwalina na płycie betonowej lub koronie murów,
 • Konstrukcja ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi,
 • Montaż paroizolacji w miejscach połączenia ścian działowych ze ścianami zewnętrznymi,
 • Konstrukcja ścian wewnętrznych z otworami drzwiowymi,
 • Konstrukcja stropów,
 • Konstrukcja dachu,
 • Równanie konstrukcji pod montaż płyt poszycia i okładzin wewnętrznych,
 • Konstrukcja schodów,
 • Konstrukcja usztywniająca poszczególne elementy budynku,

W zakres "konstrukcji szkieletu" wchodzić powinny także konstrukcje wszelkich przybudówek stanowiące integralną część budynku. Nie powinny wchodzić natomiast konstrukcje tarasów.

3. Stan surowy otwarty.

Stan surowy otwarty określa:

 • Zakończenie wszelkich robót konstrukcji budynku,
 • Poszycie ścian zewnętrznych płytą poszycia,
 • Pokrycie połaci dachu płytą poszycia lub montaż folii dachowej,
 • Pokrycie ścian zewnętrznych wiatroizolacją,
 • Pokrycie dachu jedną warstwą papy, zabezpieczającą budynek przed opadami atmosferycznymi,

4. Stan surowy zamknięty.

Stan surowy zamknięty określa całkowite zabezpieczenie budynku przed działaniem warunków atmosferycznych:

 • Zakończenie stanu surowego otwartego,
 • Montaż obróbek blacharskich w obrębie dachu,
 • Pokrycie dachu,
 • Montaż rynien,
 • Montaż stolarki okiennej,
 • Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej,

5. Roboty elewacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wewnętrznych należy wykonać elewację. Pozwoli to na całkowitą ochronę budynku przed wpływami atmosferycznymi.
Rozróżnić należy trzy podstawowe rodzaje wykończenia elewacji:

 • Siding winylowy lub drewniany,
 • Tynk głównie na wełnie mineralnej,
 • Licówka z cegły klinkierowej.

Zakres robót elewacyjnych obejmuje:

 • Wykonanie obróbek blacharskich w obrębie elewacji,
 • Osadzenie parapetów zewnętrznych,
 • Wykonanie elewacji,
 • Osadzenie rur spustowych,
 • Wykonanie cokołu,
 • Wykonanie schodów zewnętrznych,
 • Montaż balustrad schodowych,
 • Wykończenie kominów,

6. Montaż instalacji.

Montaż instalacji rozpoczyna zakres robót wewnętrznych. Wszelkie instalacje należy wykonać przed przystąpieniem do montażu izolacji cieplnej. Zalecana jest, ze względu na wielkość przekrojów przewodów, następująca kolejność montażu instalacji:

 1. Instalacja kanalizacyjna,
 2. Instalacja ciepłej i zimnej wody,
 3. Instalacja grzewcza,
 4. Instalacja elektryczna,
 5. Instalacja telefoniczna,
 6. Instalacja telewizyjna,
 7. Instalacja alarmowa.

7. Montaż izolacji cieplej i akustycznej oraz paroizolacji.

Na montaż izolacji cieplnej i akustycznej oraz paroizolacji wchodzi:

 • Montaż izolacji cieplnej ścian zewnętrznych,
 • Montaż kanałów zapewniających wentylację poddasza lub połaci dachu,
 • Montaż izolacji cieplnej stropu nad parterem lub w obrębie dachu,
 • Montaż paroizolacji na ścianach stanowiących przegrodę zewnętrzną,
 • Montaż izolacji akustycznej w ścianach,
 • Montaż izolacji akustycznej w stropach międzykondygnacyjnych,

Montaż izolacji cieplnej rozpoczyna się od ścian zewnętrznych. W tym zakresie można stosować wełnę szklaną, wełnę mineralną, izolacje oparte na bazie włókien celulozy. Te ostatnie wdmuchuje się w ściany po założeniu płyt gipsowych. Powszechnie stosowaną grubością, jest grubość 14 cm na ściany zewnętrzne i 15 cm na stropy. Izolacji akustycznej wymagają ściany pomieszczeń sanitarnych oraz ściany dzielące pokoje dzienne i sypialnie. Izolacji akustycznej wymagają także stropy międzykondygnacyjne. Paroizolację należy zakładać na wszystkich przegrodach zewnętrznych budynku. Wymagania paroizolacji spełnia folia polietylenowa o przepuszczalności pary wodnej w granicach 2 - 6 g/m2/24h. Tylko szczelne założenie paroizolacji gwarantuje ochronę izolacji cieplnej i konstrukcji budynku przed wilgocią z wewnątrz.

8. Montaż płyt gipsowych.

Montaż płyt gipsowych (gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych) jest ostatnim etapem przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. Okładziny wewnętrzne należy mocować bezpośrednio na elementy konstrukcji bądź na ruszcie drewnianym.

W zakresie montażu płyt gipsowych należy uwzględnić:

 • Montaż rusztu (w zależności od wymagań),
 • Montaż płyt gipsowych,
 • Szpachlowanie i szlifowanie styków płyt i miejsc po śrubach.

9. Roboty wykończeniowe.

W zakres podstawowych robót wykończeniowych wewnątrz budynku zaliczyć należy:

 • Montaż stolarki drzwiowej,
 • Osadzenie parapetów wewnętrznych,
 • Montaż glazury,
 • "Biały montaż",
 • Malowanie,
 • Osadzenie gniazdek i kontaktów,
 • Montaż podłóg wraz z montażem listew przypodłogowych.
Drewdom


Zakład Produkcyjny / Biuro
Budzów 682,
Budzów 34-211

facebook

zadzwon
Zakład produkcyjny
tel: (33) 874 07 37
Właściciel
tel: 605 099 602
Kierownik biura
tel: 601 284 589

zapytaj
prezes
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
DREWDOM-Mętel

Imię:
Adres mail:
Treść zapytania:
Wyślij